วิธีการชำระเงิน

How to Pay

เลือกวิธีชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. โอนเงินผ่านธนาคาร / Internet Banking / Mobile Banking / ATM

ชื่อบัญชี  "บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด"

ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
kbank-logo
กสิกรไทย
ถ.รามคำแหง 151
735-2-37492-4
ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์
รามคำแหง (สัมมากร)
136-2-26205-1
ออมทรัพย์
ทหารไทยธนชาต
ทองหล่อ
182-2-03189-2
ออมทรัพย์

** หลังจากทำการโอนเงินแล้ว ทางบริษัทขอให้ท่านแจ้งยืนยันการชำระเงินให้ทางบริษัททราบด้วย ไม่เช่นนั้น ทางบริษัทจะไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นยอดโอนจากลูกค้าท่านใด

ท่านสามารถเลือกยืนยันการชำระเงินกับเราได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามข้อมูลด้านล่างนี้ :

  • แนบใบนำฝาก หรือไฟล์ที่บันทึกจากระบบ Internet Banking / Mobile Banking หรือสลิปจากตู้ ATM/ADM ส่งมาที่ Email : billing@yourconnect.com
  • แจ้งยืนยันผ่านหน้าเว็บไซต์  คลิกที่นี่
  • แจ้งยืนยันผ่าน LINE ID ของบริษัท @yourconnect

2. ชำระผ่านเช็คธนาคาร / แคชเชียร์เช็ค

ท่านสามารถชำระด้วยเช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด” และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความบนหน้าเช็ค   และไม่รับเช็คที่มีการสั่งจ่ายล่วงหน้า

ทางบริษัทมีบริการเข้าไปรับเช็ค กรณีมียอดค่าบริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ) โดยท่านจะได้รับใบกำกับภาษี ณ วันที่บริษัทเข้าไปรับเช็ค

ท่านสามารถจัดส่งเช็คให้บริษัทได้ทางไปรษณีย์พร้อมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) แต่ทั้งนี้ทางบริษัทจะออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน โดยลงวันที่วันเดียวกับที่เช็คเคลียริ่งเท่านั้น

ที่อยู่สำหรับออกใบหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ชั้น 20 ยูนิต 2004-2007
ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:  0105546010681

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด
89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 20  ยูนิต 2004-2007
ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400

3. ชำระผ่านระบบ PayPal

สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. ไปที่หน้าระบบสมาชิกของ PayPal
2. Login เข้าระบบด้วย Paypal Account ของท่าน
3. ไปที่แถบ “เครื่องมือ” และเลือกเมนู “ชำระเงิน”
4. ที่ช่อง “ชำระเงินให้” ใส่อีเมล    billing@yourconnect.com และทำตามขั้นตอนของระบบจนเสร็จสิ้น

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ที่อยู่สำหรับออกใบหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  ชั้น 20 ยูนิต 2004-2007
ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร:  0105546010681

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด
89  อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 20  ยูนิต 2004-2007
ถ.รัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400