ย้ายโดเมนเนม

Transfer Domain

การย้ายโดเมนเนม

transfer

การย้ายโดเมนเนม มี 2 แบบ

การย้ายโดเมนแบบต่าง Registrar

การย้ายโดเมนเนมแบบนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการ อย่างน้อยอาจอยู่ที่ 5-7 วัน ขึ้นอยู่กับว่าเป็น Registrar รายใด การย้ายโดเมนเนมจำเป็นต้องใช้ Authentication Code ในการเริ่มต้นการย้าย ท่านสามารถสอบถามได้จากผู้ให้บริการโดเมนเนมปัจจุบันของท่าน

ก่อนเริ่มย้ายโดเมนเนม

การย้ายโดเมนภายใน Registrar เดียวกัน

มีความเป็นไปได้ที่ผู้ให้บริการโดเมนเนม จะอยู่ภายใต้ Registrar เดียวกัน การย้ายโดเมนเนมลักษณะนี้ มีข้อดีคือ ใช้ระยะเวลาสั้น และรวดเร็วกว่า เนื่องจากฝั่งต้นทางต้องเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยฝั่งต้นทางจะร้องขอข้อมูลจำเพาะจากฝั่งปลายทาง โดยข้อมูลดังกล่าวนี้ท่านสามารถสอบถามจากผู้ให้บริการฝั่งปลายทางได้ ( สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ yourconnect )

ก่อนเริ่มย้ายโดเมนเนม

สิ่งสำคัญที่ควรรู้

    การย้ายผู้ให้บริการโดเมนเนม หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า “การย้ายโดเมนเนม” นั้น ควรที่จะดำเนินการก่อนถึงวันหมดอายุโดเมนอย่างน้อย 30 วัน เช่น หากโดเมนเนมของคุณจะหมดอายุในวันที่ 01 เมษายน 2024 แนะนำให้คุณเริ่มการย้ายโดเมนไม่เกินวันที่ 01 มีนาคม 2024 เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันการย้ายโดเมนเนม ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งจากฝั่งของผู้ให้บริการรายใหม่ และจากฝั่งของผู้ให้บริการรายเดิม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วัน นับจากวันที่เริ่มดำเนินการ

** กรณีการย้ายโดเมนดำเนินการไม่ทันก่อนโดเมนเนมหมดอายุ คุณจำเป็นต้องต่ออายุกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อน อย่างน้อย 1 ปี **

    การย้ายโดเมน นอกจากเป็นการเปลี่ยนผู้ให้บริการแล้ว ยังเป็นการต่ออายุโดเมนเนมอีกด้วย ดังนั้น ทางบริษัทจึงมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการ ตามนามสกุลของโดเมนที่คุณต้องการย้ายเข้ามา

ตรวจสอบราคาโดเมน

    เงื่อนไขเล็กน้อยเกี่ยวกับการย้ายโดเมนเนม โดเมนเนมของท่านต้องจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 60 วัน หรือหากเป็นการต่ออายุ ต้องดำเนินการมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 60 วันเช่นกัน เนื่องจาก Registrar บางรายอาจไม่อนุญาตให้ท่านดำเนินการย้ายโดเมนเนม

สิทธิ์ประโยชน์ที่ท่านได้รับเมื่อจดโดเมนหรือย้ายโดเมนมาอยู่กับเรา

ทำอะไรได้บ้างจากระบบจัดการโดเมนเนม

แก้ไขรายละเอียดในส่วน ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ รวมถึงอีเมล์ ได้ด้วยตัวเอง
** ถึงแม้ในปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกแสดงออกมาเป็นสาธารณะ แต่ยังคงสำคัญในแง่ของการติดต่อกับ Registrar **

กำหนดได้ด้วยตัวเองว่า ให้โดเมนเนมนั้น ๆ มีการใช้งานอยู่ที่ DNS Server ใด

สามารถตั้งค่า เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไข DNS Zone ของโดเมนเนมได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น A Record, MX Record หรือ CNAME Record

กรณีโดเมนเนมนั้น ๆ ไม่ได้ใช้งานอยู่กับ server ใด ๆ สามารถ forward หรือ re-direct โดเมนเนมไปเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ต้องการได้